Képző központ

A Képző Központunk fő célja a versenyképesség növelése, valamint az, hogy ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. Kompetencia alapú képzéseinkkel segíteni kívánjuk a versenyszféra és a gazdaság piaci szereplőit, hogy a tudatos emberi erőforrás gazdálkodás eszköztárát szervezetük hatékonyságának és alkalmazkodó készségének fokozása érdekében alakítsák és használják úgy, hogy az támogassa az EU és a szervezeti hosszú távú célkitűzések megvalósítását.
A vállalatok humánerőforrás fejlesztésre fordított kiadásai egyre fontosabb indikátorai a vállalat jelenlegi, és főként jövőbeni hatékonyságának.  A vállalatok életképességének, működőképességének, fennmaradásának szempontjából meghatározó, hogy a munkáltatók és munkavállalók képzését megtérülő humántőkébe történő befektetésnek tekintsék, lehetőséget teremtsenek munkavállalóiknak tudásuk és készségeik folyamatos fejlesztésére, megújítására.

A központ célcsoportjai:
(1) a régióban működő vállalkozások, vállalatok vezetői, munkatársai
(2) államigazgatási szféra, köztisztviselők
(3) egyéb non-profit, civil szervezetek vezetői, alkalmazottai
(4) tehetséges fiatalok

Központunk a piaci igényekre alapozva alakítja programjait, hogy azok, a szervezet igényeihez illeszkedve biztosítsák a célcsoportok fejlődési szükségleteit. Programjaink között (a) EU képzések (b) nyelvi képzések (c) gazdasági képzések (d) a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (e) munka- és egészségvédelmi képzések (f) egészséges életmód, környezetvédelem és gazdálkodással kapcsolatos képzés (g) számítástechnikai, informatikai képzések egyaránt megtalálhatóak.

 

Felnőttképzési nyilavántartási szám: E-001014/2015

Felnőttképző Intézmény neve: Inno-Motive Nonprofit Kft.

 

Asszertív kommunikációs tréning

link

Csapatépítő tréning

link

Érzékenyítő tréning

link

Környezeti fenntarthatósági ismeretek

 

Munkaerő-piaci tréning

link

Ügyfélkezelés

link

Vállalkozási ismeretek

link

Álláskeresési technikák

link

Vezetői kompetenciafejlesztő tréning

link

Lean Green Belt Oktatás

link

Első lépések a digitális világban - IKER 1. szintű képzés

link

Önállóan használom az informatikai eszközömet -  IKER 2. szintű képzés

link

Vállalkozói alapkompetenciák fejlesztése

 

 

Értékelés megvalósított képzések:

 

Képzés neve Engedélyezési szám Kérdőívek válaszainak átlageredménye
Csapatépítő tréning E-001014/2015/D002 10
Környezet fenntarthatósági ismeretek E-001014/2015/D004 9,78
Érzékenyítő tréning E-001014/2015/D003 9,33
Munkaerőpiaci tréning E-001014/2015/D005 9