Cégünkről

 

Az Európai Unió gazdasági filozófiájának egyik alapgondolata, hogy a megfelelően előkészített és ütemezett intézkedés sorozatok, a ?leggyengébb helyi láncszem? támogatási elvének érvényesülése révén, a rendszer egészének fejlődését eredményezik.

A mára már szállóigeként ismert mondás aktualitását a XXI. század dinamikus gazdasági változásainak és globalizációs folyamatainak rohamos megindulása adja társadalmunkban. Mindezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy társadalmunk információ igénye is egyre növekvő tendenciát mutat. Ennek eredményeként napjainkban az információs csatornák kiszélesedésével olyan mértékű információ áradattal szembesülünk az élet minden területén, melynek megfelelő feldolgozására és pontos értelmezésére külön szakembereket kell alkalmaznunk. Ez hatványozottan jelentkezik a gazdasági és az üzleti életben közvetve vagy közvetlenül érintettek körében, akikben egyre inkább egy újszerű, felhasználó-centrikus és megemészthető gazdasági információkat nyújtó tanácsadói szolgáltatásrendszer kialakításának igénye fogalmazódik meg.

Társaságunk, az Inno-Motive Nonprofit Kft. közhasznú szervezet, amely kiemelten azzal a céllal szerveződött, hogy a hazai két szomszédos Déli Régiókban (Dél-alföld és Dél-Dunántúl) és az Európai Unió partnerországaiban elősegítse a gazdasági és társadalmi fejlesztéseket, szaktudásával támogassa a fejlesztési folyamatban résztvevőit és jelentős hozzáadott értéket teremtsen a felzárkóztatási folyamatok sikeres megvalósításához.

Stratégiai célunk, hogy növeljük versenyképességünket a tanácsadói szolgáltatások piacán, azzal, hogy folyamatosan több, jobb, komplexebb és testre szabottabb szolgáltatást kínálunk a térség gazdasági és társadalmi szereplői számára. A megbízható tanácsadói szolgáltatások kiemelt fontossággal bírnak az üzleti világban, ahol az innováció jelentősége megtöbbszöröződik, az idő és a tér dimenziójának kiterjesztése pedig a túléléshez szükséges muníciót jelentheti. Feladatunk és egyben kötelességünk, hogy támogassuk azon szervezeteket, akik programjaikkal hozzájárulnak hazánk gazdasági fejlődésének elősegítéséhez.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a hátrányos helyzetű célcsoportoknak nyújtott szolgáltatásaink fejlesztésére, az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság, mint horizontális szempont érvényesítésére.

E cél érdekében szervezetünk 4 fő központ működtetésén keresztül nyújtja komplex tanácsadói szolgáltatásait: (1) Projekt Központ, (2) Képzési központ (3) Nemzetközi Központ. (4) Ifjúsági Központ. Ifjúsági irodánk jelenleg ?Önkéntes Pont?, ?Eurodesk Pont? és ?Tehetség Pont? címet viselik. FAT akkreditált intézményünk számos képzési és fejlesztési programot is kínál, innovatív tartalom fejlesztés keretében nemzetközi partnereinkkel együttműködve, számos távmunka és innováció fejlesztési program kidolgozásában és fejlesztésében is részt veszünk.